News

ผอ.สมฮท ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์​ ดร.​ซาการียา​ หะมะ​ รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการและวิจัย​ และเลขานุการสภา​ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี​ เข้ามาปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ​ การใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์​ และความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานฮาลาล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. . รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (ศวฮ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด และดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ และดร.เกษิณี เกตุเลขา นางสาวนัจวา ยานยา สันติวรกุล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al-Alawi เอกอัคราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ประจำประเทศไทย

คณะผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปประชุมสมัชชาทั่วไป OIC/SMIIC ที่มหานครมักกะห์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562 โดยองค์การด้านมาตรฐานแห่งซาอุดิอาระเบีย (Saudi Satandards, Metrology and Qulity Organization-SASO) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม.

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการรับรองร้านอาหารฮาลาลที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายกและจังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้นที่ผ่านการคัดกรองจาก สกอจ. 19 ร้าน 35 ท่าน โดยมีอบรมตามหลักสูตรที่ทางสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ได้จัดวางไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย(สมฮท.) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัด ประชุมกลั่นกรองร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย เพื่อออกใบรับรองอนุญาตการใช้เครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. มีแขกมาเยี่ยมชมจากMinistry of Research,Technology and Higher Education Universitas Padjadjaran ทางสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ ซึ่งมีการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย

วันพุธที่​ 11​กันยายน​2562​ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​ ได้จัดอบรม​ ระบบประกันคุณภาพฮาลาล​ 2562​ ณ.​บริษัท​ หยั๋น​ หว๋อ​ หยุ๋น​ จำกัด​จ.​สมุทรสาคร​

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันฯ ร่วมการประชุม the 13th working group of Halal product and services (WGHAPAS) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผอ.สมฮท. รอง.ผอ.สมฮท ร่วมงานครบรอบการสถาปนา 16 ปี ศวฮ. ภายใต้คอนเซปต์ Halal Run For All 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 28/07/2562 วันสุดท้ายสำหรับงาน “World HAPEX 2019” จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลนวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา ซึ่งบรรยากาศภายในนิทรรศการของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มีนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมทำแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ กิจกรรมกดไลค์ กดแชร์ มีความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 27 ก.ค. 2562 สมฮท.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “World HAPEX 2019” เป็นวันที่ 3 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา ซึ่งบรรยากาศภายในนิทรรศการของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มีนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมทำแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯกิจกรรมกดไลค์ กดแชร์ มีความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 26/07/2562 สมฮท. ร่วมจัดงาน “World HAPEX 2019” เป็นวันที่ 2 ซึ่งบรรยากาศภายในนิทรรศการของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มีนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมทำกิจกรรมและให้ความสำคัญกับมาตรฐานฮาลาลไทยเป็นจำนวนมาก งานในครั้งนี้มีระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา

“World HAPEX 2019” จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลนวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก” ภายในงานมีการแสดงสินค้า และบริการฮาลาล จากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 คูหา ซึ่งสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วันที่ 23/07/2562 รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาฝึกงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ระยะเวลา 4 เดือน และได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลไทยและองค์กรOIC/SMIIC การพัฒนาฮาลาลประเทศไทย ให้เป็นองค์ความรู้อีกด้วย

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามคำเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี โดยทางบริษัทผลิตเกี่ยวกับทูน่ากระป๋อง

ที่ปรึกษาด้านการส่งออกที่ CDRI(Commerce Development Research Institue) เข้าพบ ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษา หารือ ทำความเข้าใจในมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย กระบวนการรับฮาลาลและความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์

วันที่ 14 ก.พ. 2562 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จัดโครงการต่อเนื่อง โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ กระบี่ ฟรอร์น เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง GenEd โดยในวันนี้ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ให้การบรรยาย " มาตรฐานอาหารฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาล"

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สมฮท. ศวฮ. ร่วมกับ สกอท.และ สกอจ. จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ปี2562 ณ โรงแรม โกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท (ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้จะเป็น

วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สมฮท. ศวฮ. ร่วมกับ สกอท.และ สกอจ.ชลบุรี จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมเข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ทรี ซิกตี้ไฟว์ พัทยา (ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)

วันที่ 28/11/2561 - 2/12/2561 รศ.ดร. ปกรณ์​ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ดร.พรพิมล​ มะหะหมัด​ นายอาณัฐ​ เด่นยิ่งโยชน์​ และนางสาวมธุรดา​ กระเดื่อง​เดช​ ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมงาน​ World Halal Summit 2018 และงาน​ ​6th OIC Halal Expo 2018

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 61 คณะทำงานจากประเทศไทยนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา และคุณอุมัร มะดามัน กงสุลไทยประจำประเทศซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC (13th SMIIC General Assembly Meeting) ณ โรงแรม Hilton Jabal Omar Convention มหานครมักกะฮฺ ซาอุดีอาระเบีย ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสามัญ 37 ประเทศ และประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์อีก 3 ประเทศได้แก่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตุรกีแห่งไซปรัสเหนือและประเทศไทย เลขาธิการ SMIIC กล่าวรายงานสรุปการดำเนินปีที่ผ่านในเรื่องงานบริหาร การเงิน การรับรองสมาชิกใหม่ และงานด้านมาตรฐานฮาลาลต่างๆ ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศวฮ.ร่วมกับ สมฮท.สกอท. จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2561 และโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา และนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ครั้งที่9 จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.เลย จ.มหาสารคาม จ.หนองบัวลำภู จ.กาฬสินธิ์ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเชิญอย่างเป็นทางการในฐานะประเทศสมาชิกของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) องค์ในสังกัดองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) (ชื่อที่เรียกสำหรับองค์การนี้คือ OIC/SMIIC) ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิชาการด้านมาตรฐานเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดใน 5 เรื่อง ร่วมกับคณะทำงานของประเทศสมาชิกที่มาจาก ซาอุดิอาราเบีย อิยิปต์ อิหร่าน ลิเบีย มาเลเซีย บอสเนีย ปากีสถาน ตุรกี ซูดาน คาเมรูน ตูนีเซียและจากประเทศไทยรวมทั้งสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศด้านนิติศาสตร์อิลาม (International Islamic Fiqh Academy) ประเทศซาอุดิอาระเบีย

วันที่ 20 กันยายน 2561 สมฮท.ร่วมกับศวฮ. สกอท. สกอจ.จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 (จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร) ณ โรงแรมประจวบ สามอ่าว จ.ประจวบ ฯ

วันที่ 11 กันายน 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดอบรมระบบประกันคุณภาพฮาลาล 2561 - Halal Assurance System Training 2018 ให้กับบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น หลักสูตร 6 ชั่วโมง

วันที่ 6 กันยายน 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.).ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี2561 ครั้งที่ 6 (จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี )

วันที่ 5 กันยายน 2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.).ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี2561 ครั้งที่ 5 จ.สมุทรสาคร

วันที่ 28/08/2561 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ปี 2561 เป็นครั้งที่ 4 (จ.ราชบุรี ,จ.สุพรรณบุรี , จ.กาญจนบุรี ) ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 5.30 - 10.00 น คณะผู้บริหารสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันฯ และ คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รอง ผอ.สถาบัน และ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง 15 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ Halal Run Halal Route ปีที่ 3 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้